Η ΘΙΡΑΠΕΙΑ ΠΕΤΥΧΕΙ…. Η ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΠΡΑΚΑΛΤΣΙ


5
(1)

Αγαπημέναμ καβακλιουτούδια καλό μήνα κι όχι όπους μας μπήκι να μας βγεί για τι μένα του λέου.

Είμι πουλή σταναχουρμένη.

Μόλις ύρσα απ τουν ουρθουπιδικό κι λέου του γιόμ κουτσουρουθείς σι παρακαλώ πουλύ κι γράψι μι ένα απουχιριτιστήριου σφιλινάδιςμ κι σφιλμ.

Δα γράφς όπους ακριβώς δα στα λέου.

Ιγώ δα σι γράψου δα σι φκιάσου του χατήρ αλλά λακουνικά δα τα πείς όχι νο τα μακρινάρια που γράφς.

Καλά ε δα στείλου κι σήματα μόρς.

Αντιλήφκατι χιτς ότι απού προυχθές δε σας έγραψα αυτά που σας υπουσχέθκα η δεν άπχαστι τν απουσίαμ?????

Εφκιανα κούρα του διξί μ χέρι μήπους κι του σινιφέρου.

καθότι γραμματέας τόσα χρόνια υπουφέρου συχνά πυκνά αμα του κουράζου απού τινοντίτιδα.

Κι δυστυχώς μεπιασι πάλι απ του πουλύ γράψιμου όπους χίρσαν να μι τζαβαλίζν οι γνουστοί άγνουστοι της οικογένειας…..

-Μάνα δε φτάνει φκιάνου του γραμματέας σ σήμιρα μας κατιγουρνάς κι απού πάνου συντόμιβει.

Μαναχός τ τα λέει μαναχόςτ ταγράφει.

Στην τιλική πιδιά δε μ αφήνει παραπάνου να που.

πόστασι να γράφει στα καβακλιώτκα.

Ενα μήνα σι νάρθηκα απόφαση ουρθουπιδικού κι χιτς γράψιμου.

Για δες κιρό που διάλιξι η ντιουσμάντς να μ απουξινώσ απ τισας.

Δεν ξέρου πως δα ταντέξου. Ενα κάρου μασάλια μαζουξα τουν πιο δύσκουλου μήνα μι ξιπάστριψι.

Πόσο σας άρεσε το άρθρο απο το 1 έως το 5 ?

Πατήστε την 5η καρδιά αν σας άρεσε πολύ!

Μέσος Όρος 5 / 5. Vote count: 1

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι στιγμής.Γίνε ο πρώτος που ψηφίζει!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Recent Content