ΞΙΝΟΜΑΣΑ


0
(0)

ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αγαπημέναμ καβακλιουτούδια καλημέρα σας

Ικτός προυγράμματος γιατί δεν αντέχου να καιτιρού μέχρι του βράδυ..

Προυινός διάλουγους μι τμάναμ

Καλημέρα μαμά τι φκιάντς

Τι να φκιάνου ούλη νύχτα μόνη ουγαριάζου κι δεν κοιμούμι.

Γιατί καλέ σκέφτισει τι μασάλια δα μη πείς πάλι.

Οχι κι συ.

Ουλου χάλειβα να πιθάνου τιλιφταία… αλλά δε στου λεγα να μη σταναχουριέσει… γιατί πόστασα κι βαρέθκα τζουή μου…. μι του βάσανουμ κι τα ξούρια πουχου.

αλλά όσου σκέφτουμι ότι αμα πιθάνου τουραιά κι μι ρίξν νο του σκλι στ αμπέλι κι δά μη διαβάσν κι σν ικλισιά

κι δα πατήσ κι κανκαμιά φιλινάδαμ κι ούτι δα μη μιράσν καμιά κούρα

ΞΙΝΟΜΑΣΑ κι δα καητιρού να πιράσει η ντιουσμάντς

Πόσο σας άρεσε το άρθρο απο το 1 έως το 5 ?

Πατήστε την 5η καρδιά αν σας άρεσε πολύ!

Μέσος Όρος 0 / 5. Vote count: 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι στιγμής.Γίνε ο πρώτος που ψηφίζει!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Recent Content